Duurzaam omgaan met regenwater
en het creëren van een klimaatbestendige tuin 

Door klimaatverandering regent het niet zozeer meer maar valt er wel meer in korte tijd. Hierdoor raken riolen overbelast omdat deze de grote hoeveelheid water wat in korte tijd valt niet kunnen verwerken. Door te zorgen dat een groot gedeelte van dit water niet in het riool terecht maar in de grond worden riolen ontzien en komt het water waar het hoort, namelijk in de bodem!

Stevens tuinaanleg is een partner van RWBNL (regenwaterbuffer). Hierdoor kan het juiste advies geven worden op het gebied van wateroverlast, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en infiltratie.

Hydroblob en Hydrorock - 100% milieuvriendelijk

Met de ecologisch verantwoorde infiltratieblokken kan wateroverlast en verdroging worden voorkomen door lokale hemelwaterbuffering en –infiltratie. Daardoor kunnen bomen en planten langer genieten van hemelwater en zal vegetatie dus beter groeien en bloeien. De blokken zijn gemaakt van basalt (een natuurlijk gesteente) en 100% natuurlijk steenwol met een membraan van filterdoek. Het filterdoek zorgt voor geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem. Een blok absorbeert hemelwater met een capaciteit van 94% van het volume. Ingebouwde geperforeerde buizen zorgen voor aansluiting op de hemelwaterafvoer.

Levenslange werking

Hydrorock infiltratieblokken blijven ondergronds decennialang in optimale conditie. Standaard kunststofbuffers lijden onder oppervlaktebeschadigingen en moeten vervangen worden. Hydrorock is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem.